Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Adriatik Hatellari

  ID Card:0101010029

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Alban Kukaviqi

  ID Card:0101010002

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Adil Musabelliu

  ID Card:0101010012

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Blerina Sanxhaku

  ID Card:0101010011

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Eduard Haka

  ID Card:0101010013

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Elena Boci

  ID Card:0101010014

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Aisela Aliaj

  ID Card:0101010030

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Aldit Tabaku

  ID Card:0101010031

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Bledar Doda

  ID Card:0101010010

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Jalldes Cico

  ID Card:0101010005

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Irida Qosja

  ID Card:0100010001

  Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore

 • Newsflash 5

  ID Card:0101010027

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Bilbil Licenji

  ID Card:0101010009

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Armando Loga

  ID Card:0101010006

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Eleni Koka

  ID Card:0101010015

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Ilia Baxho

  ID Card:0101010004

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Kujtim Kenga

  ID Card:0101010018

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Mimoza Semi

  ID Card:0101010003

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Pandeli Mano

  ID Card:0101010021

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5

  ID Card:0101010022

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë