Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Adriatik Hatellari

  ID Card:01010002/P

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Alban Kukaviqi

  ID Card:01010003

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Adil Musabelliu

  ID Card:01010004/P

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Blerina Sanxhaku

  ID Card:01010005/P

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Eduard Haka

  ID Card:01010006/P

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Elena Boci

  ID Card:01010007/P

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Aisela Aliaj

  ID Card:01010008/P

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Aldit Tabaku

  ID Card:01010009/P

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Bledar Doda

  ID Card:01010010/P

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Jalldes Cico

  ID Card:01010015

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Irida Qosja

  ID Card:0038

  Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore

 • Newsflash 5

  ID Card:0101010027

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Bilbil Licenji

  ID Card:01010011/P

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Armando Loga

  ID Card:01010012

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Eleni Koka

  ID Card:01010013/P

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Ilia Baxho

  ID Card:01010014/P

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Kujtim Kenga

  ID Card:01010016/P

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Mimoza Semi

  ID Card:01010367/P

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Pandeli Mano

  ID Card:01010018/P

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5

  ID Card:0101010022

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë